Met de DigiKapitaal-scan meet je het digitaal kapitaal van je school op vlak van visie en strategie, competenties van het team, leidinggeven aan digitalisering, schoolcultuur, schoolorganisatie en ICT-infrastructuur. De scan biedt ondersteuning bij het vaststellen van de huidige stand van zaken. Het resultaat van de scan helpt jouw schoolteam om keuzes te maken in het (verder) duurzaam digitaliseren van het leren en lesgeven en van de schoolorganisatie.

Spindiagram Doordacht Digitaal

 

Schoolmakers ontwikkelde de scan met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij, in samenwerking met T2-Campus in Genk en met de expertise van Bart Boelen. Een klankbordgroep, bestaande uit pedagogische en technische ICT-coördinatoren en docenten/onderzoekers van verschillende universiteiten, bouwde in de ontwikkelfase mee aan de scan. Vijf secundaire scholen testen de scan uit in januari en februari. Na de paasvakantie stelt Schoolmakers de scan gratis ter beschikking van het hele onderwijsveld.

Het invullen van de scan – een online vragenlijst – gebeurt door het hele schoolteam. Als school stel je best een DigiKapitaal-werkgroep samen. De collega’s die daaraan deelnemen staan in voor het aanmoedigen van collega’s om de scan in te vullen, voor de bespreking van de resultaten en voor de besluitvorming over te plannen acties.

Na de paasvakantie kan je op deze webpagina terecht voor een gratis toegang tot de scan.

Als je hier je gegevens achterlaat houden we je hierover op de hoogte.