Schoolmakers is er voor scholen. Ook in deze bizarre corona-tijden. Deze blog behoort tot een blogreeks die leraren en beleid concrete tips, inzichten en inspiratie wil aanbieden om aan de slag te gaan met online leren, afstandsleren en digitaal leren.

Leraren, schooldirecties, ondersteunend personeel… ze verdienen allemaal ons uiterste respect. Via deze reeks blogs willen we mensen uit het onderwijs ondersteunen en inspirerend om tijdens deze bijzondere tijden te kunnen focussen op hun kerntaak. 

 1. Verras leerlingen af en toe eens met een persoonlijke boodschap. Kies elke dag 4 leerlingen die een bericht van jou ontvangen met aanmoedigingen en feedback.
 2. Zorg voor variatie in de opdrachten. Af en toe eens lekker comfortabel, dan weer voldoende uitdagend. 
 3. Doseer het schoolwerk. Voor leerlingen is plannen vaak een uitdaging. Ze kunnen over het algemeen moeilijk inschatten hoe lang een opdracht duurt. Help hen hierbij door suggesties te doen. Lees meer hierover in de blog over zelfsturing. 
 4. Sommige online-tools zijn als het ware educatieve games. In deze blog vind je diverse motiverende websites. 
 5. Geef betekenis aan de doelen. Leerlingen die niet zo goed weten hoe ze zelfstandig aan de slag kunnen, kan je beter motiveren door het belang en de relevantie van de doelen toe te lichten. Dit kan je doen door authentieke contexten te beschrijven waarin de doelen gebruikt worden. Waar mogelijk kan je de verantwoordelijkheid bij hen leggen: ‘Ga op zoek naar situaties waarin je deze doelen nu of in de toekomst kan gebruiken.’ En die input van de leerlingen, kan jij volgend jaar inzetten voor een nieuwe groep. Het is altijd fijn om nieuwe input te hebben. 
 6. Misschien kunnen de leerlingen de maatschappij op de een of andere manier een dienst verlenen in deze corona-tijd. Weliswaar binnen de opgelegde richtlijnen en regels van de overheid en zonder fysiek contact. Ze dragen een steentje bij en oefenen wat doelen in.
 7. Doe een battle met jouw leerlingen tegen de leerlingen van een andere klas of school op een vast moment. Lanceer opdrachten die binnen de tijd opgelost moeten worden. Laat leerlingen het resultaat of de oplossing doorsturen. Verdeel de punten en kijk welke klas de battle die dag wint. (Geïnspireerd door de online jeugdbeweging.)
 8. Maak een social media-groepje met alle leerlingen. Zo kunnen jullie elkaar een hart onder de riem steken. (Tip: gebruik hiervoor een lerarenaccount. Zo kan je werk en privé alsnog gescheiden houden.) 
 9. Vraag aan leerlingen of zij ideeën of toffe opdrachten hebben om de leerstof in te oefenen. Vertel wat je wil dat ze kunnen en daag hen uit om aan jou te bewijzen dat ze het kunnen. 
 10. Laat leerlingen via online tools zoals google forms, kahoot … quizes en testen ontwerpen voor medeleerlingen. Voeg er een extra uitdaging aan toe: minstens 3 leerlingen moeten het juiste antwoord kunnen geven & minstens 1 leerling moet fout antwoorden. Triple win: 1. leerlingen zijn actief de leerstof aan het verwerken. 2. jij hoeft niet al het werk te doen en 3. je kan monitoren of ze de leerstof goed begrepen hebben en eventuele misverstanden ophelderen. 
 11. Leg de lat hoog en geef dat ook aan. Wees niet te mild, maar wel begripvol. Balanceer tussen begripvol zijn voor de ongewone situatie voor hen* en toch hoge verwachtingen hebben. Communiceer hier helder over.
  *Het is voor iedereen een ongewone situatie, maar dat zien ze later nog wel. 
 12. Wees aanstekelijk enthousiast. Denk om en wijs leerlingen op de kansen die hier nu liggen voor hen én voor jou. Het is hét moment om eens te experimenteren met online tools, om instructiefilmpjes in te blikken en wat zelfstandige opdrachten te ontwerpen die je volgend jaar opnieuw kan inzetten. Wees authentiek en transparant over je eigen uitdagingen en vraag feedback aan de leerlingen.
 13. Zorg voor jezelf. Doseer je werk. Wie een marathon moet lopen, begint best niet met een sprint, zei Pedro De Bruyckere op Twitter. Hij heeft gelijk. 

Charlotte Arnou