Hieronder vind je ons begeleidingsaanbod.

Voorafgaand gaan we steeds graag met jouw school tijdens een intakegesprek. Op basis daarvan werken we een voorstel op maat uit. Contacteer ons onderaan voor meer informatie.

Digikapitaalscan Neem gratis de Digikapitaalscan af bij je team en breng in kaart waar jullie staan op het vlak van digitalisering binnen de volgende domeinen:

 • visie en strategie
 • leiderschap
 • schoolcultuur
 • knowhow
 • schoolorganisatie
 • ICT-infrastructuur
Van analyse naar actie In deze workshop begeleiden we een kernteam van jullie school om op basis van de resultaten van de Digikapitaalscan of de SELFIE-scan de resultaten te analyseren, te interpreteren en concrete beleidsprioriteiten naar voren te schuiven.
Een digitale visie en strategie voor jouw school In dit begeleidingstraject doorlopen we verschillende stappen waarbij we:

 • in kaart brengen waar jullie school nu staat op het vlak van digitalisering
 • een gewenst, gedragen en onderbouwd toekomstbeeld ontwerpen op het vlak van digitalisering
 • concrete stappen uittekenen om dat gewenste beeld te bereiken.

Dit begeleidingstraject mondt uit in een concreet ICT-beleidsplan waar jullie als school mee aan de slag kunnen.

Leiding geven aan digitalisering Digitale transformatie van een school vraagt eigentijds leiderschap: hoe geven jullie dat vorm op een manier die aansluit bij het DNA van jullie school?

We bekijken welke aspecten van leiderschap ertoe doen, om te komen tot een helder overzicht van wie de digitalisering aanstuurt, wie collega’s ondersteunt en begeleidt, waar ze terecht kunnen met vragen en hoe ze zelf zo maximaal mogelijk eigenaarschap kunnen opnemen in het proces.

Digitale didactiek Hoe kan jij in jouw les de mogelijkheden van digitalisering nog beter inzetten om leerwinst en leerbetrokkenheid van je leerlingen te gaan verhogen?

In samenspraak met de school bepalen we de didactische focus van de sessies en spreken we een aantal sessies af.

Rond deze thema’s kunnen we de digitale knowhow van het schoolteam versterken:

 • effectieve digitale didactiek
 • online samenwerkend leren
 • digitaal differentiëren
 • digitaal formatief evalueren en feedback geven
 • een digitale boost voor jouw vakgroep
 • ontwerpen van hybride leeromgevingen

Interesse in ons aanbod? Stel hier je vraag!