Heb je vragen over de DigiKapitaal-scan of over doordacht digitaliseren? Check dan zeker deze pagina.

Over de DigiKapitaal-scan
De scan aanvragen en invullen
Aan de slag met de resultaten

01Waarvoor dient de DigiKapitaal-scan eigenlijk?

De DigiKapitaal-scan dient om het digitale kapitaal dat aanwezig is op jouw school in kaart te brengen. We bedoelen hiermee niet alleen wat er reeds geïnvesteerd is op het vlak van netwerken, hard- en software, maar ook, en vooral, waar jouw school op digitaal vlak al sterk in is.

Wordt er bijvoorbeeld aan kennisdeling gedaan, zodat niet elke leerkracht het warm water opnieuw moet uitvinden? Hoe worden keuzes gemaakt voor tools en platformen? Enz.

Het verslag, dat je als school gratis ontvangt nadat de scan werd afgenomen, biedt je inzicht in de sterktes, maar ook in de werkpunten. Het helpt jouw schoolteam om keuzes te maken in het (verder) duurzaam digitaliseren van het leren en lesgeven en van de schoolorganisatie. Schoolmakers kan je school hierin helpen met opleidingen en begeleidingstrajecten.

02Wie heeft de DigiKapitaal-scan ontwikkeld?

Schoolmakers ontwikkelde de scan met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij, in samenwerking met T2-Campus in Genk en met de expertise van Bart Boelen. Een klankbordgroep, bestaande uit pedagogische en technische ICT-coördinatoren en docenten/onderzoekers van verschillende universiteiten, bouwde in de ontwikkelfase mee aan de scan. Vijf pilootscholen testten de scan uit in januari en februari 2021. Op basis van hun feedback werd de scan verder verfijnd.

03Waarom heeft Schoolmakers de DigiKapitaal-scan ontwikkeld?

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van het kleuteronderwijs tot het hoger en volwassenenonderwijs. We hebben een pak expertise in procesbegeleiding, coaching, bemiddeling en training en werken steeds trajecten op maat uit.

We sluiten hierbij steeds aan bij de aanwezige competenties en troeven, op een waarderende manier. We willen ervoor zorgen dat de verschillende actoren op een school samenwerken, zodat trajecten, opleidingen en oplossingen ook renderen op lange termijn en de onderwijsorganisatie versterkt zelfstandig verder kan.

Mede door de coronacrisis krijgen we heel veel begeleidingsvragen van scholen op het vlak van duurzaam digitaliseren. Om in kaart te brengen wat reeds aanwezig is op school aan digitaal kapitaal ontwikkelden we de DigiKapitaal-scan. Hiermee kan de school keuzes te maken in het (verder) duurzaam digitaliseren van het leren en lesgeven en van de schoolorganisatie. Schoolmakers kan je school hierin helpen met opleidingen en begeleidingstrajecten.

04Voor welke onderwijsniveaus is de DigiKapitaal-scan bedoeld?

De DigiKapitaal-scan is geschikt voor het basisonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs, het secundair onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het deeltijds beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteiten.

05Wat kost de DigiKapitaal-scan?

Het afnemen van de scan is volledig gratis, dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij. Ook het verslag dat je als school ontvangt nadat de scan werd afgenomen, is gratis.

06Is onze school verplicht om met Schoolmakers in zee te gaan als we de scan afnemen?

Nee, uiteraard niet.

De scan en het verslag zijn gratis. Met behulp van het verslag kun je als schoolteam ook zelf aan de slag gaan.

Vanzelfsprekend kun je Schoolmakers wel inschakelen om jouw school(team) hierbij te helpen, bijvoorbeeld met de betalende online workshop 'ons digitale kapitaal - van analyse naar actie'. Met die workshop begeleidt Schoolmakers jouw school bij de verdere analyse van het verslag, het bepalen en prioriteren van de ontwikkelpunten en het in kaart brengen van de begeleidingsnoden van jouw school(team).

Schoolmakers kan daarna, in nauw overleg met de directie, een passend aanbod aan opleidingen en begeleidingstrajecten uitwerken voor een of meerdere dimensies van de scan.

Neem contact op met onze collega Tom via tom@schoolmakers.be voor meer informatie of om een workshop in te plannen.

07Wat is het verschil met de Selfie-scan?

De hoofddoelstelling van de DigiKapitaal-scan en de Selfie-scan is dezelfde: beiden zijn zelfreflectietools voor scholen.

Toch zijn er ook een aantal verschillen.

Wie wordt bevraagd?
- de DigiKapitaal-scan is bedoeld voor de directie, de ICT-coördinator(en) en de leerkrachten.
- de Selfie-scan wordt afgenomen bij de directie, de leerkrachten en de leerlingen.

Wat wordt bevraagd?
- de DigiKapitaal-scan behandelt deze dimensies: visie en strategie, knowhow, leiderschap, schoolcultuur, schoolorganisatie en ICT-infrastructuur.
- de Selfie-scan behandelt deze gebieden: leiderschap, infrastructuur en apparatuur, bij- en nascholing, onderwijzen en leren, evaluatiepraktijken en digitale competentie van leerlingen.

Hoelang duurt het om de vragenlijst in te vullen?
- DigiKapitaal-scan: max. 10 minuten voor leerkrachten, directie en ICT-coördinatoren
- Selfie-scan: max. 30 minuten voor leerkrachten en directie, max. 10 minuten voor leerlingen

08We hebben vroeger reeds de Selfie-scan afgenomen. Heeft het dan nog zin om de DigiKapitaal-scan af te nemen?

Dat hangt ervan af wat je precies in kaart wil brengen. De DigiKapitaal-scan zet bv. meer in op visie en strategie, de schoolcultuur en de schoolorganisatie en bevraagt ook de ICT-coördinator(en). De Selfie-scan bevraagt daarentegen ook de leerlingen en behandelt ook hun digitale competenties.

We raden aan om deelnemers niet te overladen met verschillende soorten scans. Bekijk dus goed wat je in kaart wenst te brengen en wie je wenst te bevragen.

01We hebben interesse in het afnemen van de scan op onze school. Hoe verloopt dit praktisch?

1. Je school registreren

- De directie of de ICT-coördinator registreert de school voor de gratis scan. Klik hiervoor onderaan deze pagina op DIGIKAPITAAL-SCAN AANVRAGEN.
- Zij ontvangen een e-mail met daarin een link naar de vragenlijst.


2. De collega’s uitnodigen

- De directie of de ICT-coördinator stuurt deze link door naar alle leerkrachten, de ICT-coördinator(en) en directieleden van de school op het moment dat ze de scan willen laten invullen.
- Vanaf het ogenblik dat de eerste deelnemer de scan invult, start een periode van een week waarin de antwoorden verzameld worden. We raden dan ook aan dat de directeur of de ICT-coördinator de scan zelf als eerste invult. Op die manier hou je grip op de periode waarin de scan wordt gepland en afgenomen.

02Wie vult de vragenlijst in?

De DigiKapitaal-scan gebeurt op basis van de antwoorden van de leerkrachten, de ICT-coördinator(en) en de directie.

03Hoeveel tijd hebben we om de vragenlijst in te vullen?

Je hebt 7 dagen tijd om de scan in te vullen. Deze periode start van zodra de eerste persoon van jouw school de scan heeft ingevuld.

Doorgaans is dat op het moment dat de directeur of de contactpersoon van de school de link naar de scan verspreidt onder de collega's.

Na een aantal dagen sturen we een herinnering naar de contactpersoon van de school en naar de directie. We vermelden in deze herinnering het aantal deelnemers tot op dat ogenblik. Indien er nog (veel) collega’s de vragenlijst niet hebben ingevuld, kan op basis hiervan een herinnering worden doorgestuurd.

Enkele dagen nadat de vragenlijst werd afgesloten, ontvangt de directie en de contactpersoon van de school het verslag van de DigiKapitaal-scan.

04Hoelang duurt het om de vragenlijst zelf in te vullen?

Uit de ervaringen van de pilootscholen blijkt dat deelnemers maximum 10 minuten nodig hebben om de vragenlijst in te vullen.

01Hoe ziet het verslag eruit dat we als school ontvangen?

We hebben een voorbeeld van een geanonimiseerd verslag gepost op https://www.doordachtdigitaal.be/voorbeeld. Zo krijg je een goed beeld van de inhoud en de mate van detail.

02

03