Met de DigiKapitaal-scan meet je het digitaal kapitaal van je school op vlak van visie en strategie, competenties van het team, leidinggeven aan digitalisering, schoolcultuur, schoolorganisatie en ICT-infrastructuur.
De scan biedt ondersteuning bij het vaststellen van de huidige stand van zaken. Het resultaat van de scan helpt jouw schoolteam om keuzes te maken in het (verder) duurzaam digitaliseren van het leren en lesgeven en van de schoolorganisatie.

Hoe werkt het precies?

1. Je school registreren

 • De directie of de ICT-coördinator registreert de school voor de gratis scan.
 • Zij ontvangen een e-mail met daarin een link naar de vragenlijst.

2. De collega’s uitnodigen

 • De directie of de ICT-coördinator stuurt deze link door naar alle leerkrachten, de ICT-coördinator(en) en directieleden van de school op het moment dat ze de scan willen laten invullen.
 • Vanaf het ogenblik dat de eerste deelnemer de scan invult, start een periode van een week waarin de antwoorden verzameld worden.
 • Deze poster kun je ophangen in de leraarskamer. Noteer de schoolcode op de poster en de uiterste datum waarop de vragen beantwoord moeten worden.

3. De scan invullen

 • De scan is een online vragenlijst van 40 vragen en stellingen die worden beantwoord door de directie, de ICT-coördinator(en) en de leerkrachten van de school.
 • Het invullen van de scan kan op je smartphone, je tablet of op je pc en duurt minder dan 10 minuten.
 • De antwoorden worden anoniem geregistreerd.

4. Het verslag doornemen 

 • Enkele dagen nadat de scan werd afgesloten, ontvangt de directie en de ICT-coördinator gratis een uitgebreid verslag met de resultaten. Het verslag geeft een beeld van het digitale kapitaal dat momenteel op jouw school aanwezig is. Klik hier om een geanonimiseerd voorbeeldverslag te bekijken.
 • Het biedt een goede basis om de huidige situatie te analyseren en te bespreken binnen het schoolteam. We adviseren om deze resultaten te bespreken met een regiegroep waarin naast de directie en de ICT-coördinator(en) ook enkele leerkrachten betrokken worden. In het verslag geven we alvast enkele richtvragen mee.

5. Van analyse naar actie

 • Op basis van de analyse en de bespreking kun je met het schoolteam werken aan een (bijgestuurd) ICT-plan dat past binnen de visie van de school. Weet dat Rome niet in één dag gebouwd werd. Het is nodig om te faseren en prioriteiten te bepalen. Niet elk aspect dat laag scoort, moet onmiddellijk aangepakt worden, net zomin dat aspecten die al hoog scoren niet verder moeten worden uitgebouwd of ondersteund. Die keuzes maak je als schoolteam.
 • Schoolmakers kan jouw school begeleiden bij de analyse van het verslag, het bepalen en prioriteren van de ontwikkelpunten en het in kaart brengen van eventuele begeleidingsnoden van jouw school(team). Dit doen we met de online workshop ons digitale kapitaal – van analyse naar actie.
 • Schoolmakers kan daarna, in nauw overleg met de directie, een passend aanbod aan opleidingen en begeleidingstrajecten uitwerken voor een of meerdere dimensies van de scan. Voor meer info hierover kun je onze collega Erik contacteren.

Schoolmakers ontwikkelde de DigiKapitaal-scan met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij, in samenwerking met T2-Campus in Genk en met de expertise van Bart Boelen. Een klankbordgroep, bestaande uit pedagogische en technische ICT-coördinatoren en docenten/onderzoekers van verschillende universiteiten, bouwde in de ontwikkelfase mee aan de scan. Vijf scholen testten de scan uit in januari en februari 2021.

DIGIKAPITAAL-SCAN AANVRAGEN

Het kan zijn dat je bij de registratie problemen ervaart en geen bevestigingsmail krijgt. We zijn daarvan op de hoogte en doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te verhelpen. In afwachting stuur je best een mailtje naar erik@schoolmakers.be. Hij brengt je op de hoogte als het weer normaal werkt.