Doel

De school komt tot een gedragen en gedeelde visie op digitalisering en een strategie om die uit te rollen.

Doelgroep

Regiegroep

Aanbrengvorm

Het basistraject “Visie & strategie” bestaat uit 5 sessies van 3 uur. Daarbij gaan we met een regiegroep aan de slag om processtappen te ontwerpen om samen met het hele team tot een gedragen en gedeelde schoolvisie en -strategie op digitalisering te komen. 

Sessie 1
   • we zoomen in op het basisverloop van een visietraject en succesfactoren die bijdragen tot een grote gedragenheid
   • we kneden dit basisverloop op maat van de school, rekening houdend met de eigenheid van de school en de beginsituatie
   • we bepalen wie we bij de processtappen willen betrekken 
   • we bepalen hoe over dit traject gecommuniceerd zal worden 
Sessie 2
   • we bereiden de visie-oefening met de verschillende doelgroepen concreet voor 
   • ter voorbereiding bekijken de deelnemers de kennisclips rond “Large Scale Interventions” 
OPTIE: 

Schoolmakers begeleidt de visie-oefening, zodat het kernteam ook kan deelnemen

Sessie 3
   • we verwerken de uitkomst van de visie-oefening en stellen de basisversie van de toekomstvisie op
   • we concretiseren de volgende processtap waarin het brede team nog één maal feedback kan geven op dit plan
Sessie 4
   • de feedback van het volledige team wordt verwerkt tot definitieve visietekst 
Sessie 5
   • op basis van een sjabloon vertalen we de opgestelde visie naar een strategie voor de school
OPTIE:

Bijkomende sessie of 2 sessies waarin de uitrol van het plan verder mee opgevolgd wordt.