Doel

De schoolleiding voelt zich competent om vanuit gedeeld leiderschap de visie en strategie rond digitalisering uit te rollen op school.

Doelgroep
 • Directieleden
 • ICT-coördinatoren
Aanbrengvorm

Het leertraject ‘Faciliteren van de digitalisering van je school’ bestaat uit drie dagen die in de tijd gespreid zijn. Je vormt een leergroep samen met maximum 15 andere deelnemers die de verdere digitalisering (willen) begeleiden vanuit een procesgerichte aanpak als coach – in de eigen school en/of het niveau van de scholengroep/-gemeenschap. 

 • We vullen de drie vormingsdagen in met theoretische en praktische knowhow over het realiseren van verandering in je school,  met casusbesprekingen en andere praktijkgerichte methoden.
 • Opdrachten die je uitvoert in je werksituatie ondersteunen de transfer van het geleerde naar de praktijk.
 • Tekstmateriaal en referenties naar relevante literatuur kunnen jou, indien je dit wenst, ondersteunen bij verdere zelfstudie.
 • Een persoonlijk werkschrift gebruik je als monitor van je individuele leerproces.

en/ of coaching op maat

Basispakket

Driedaags leertraject 

Inhouden:

 • alle deelnemers nemen op voorhand de DigiKapitaalScan af in hun school
 • leiden van verandering: basiskader rond procesbegeleiding en verandermanagement
 • reflectie over je leiderschap en het gedeeld leiderschap op je school
 • gespreks- en coachingstechnieken
 • intervisie over het opstellen en uitrollen van een ICT-plan

Tussentijds:

 • bij één collega-cursist langsgaan en een dag gaan meedraaien
 • één persoonlijk coachingsgesprek

Materialen:

 • podcast met 3 inspirerende voorbeelden van scholen die reeds deze stappen hebben gezet

Uitgebreid traject 

 • 3 persoonlijke coachingssessies