Schoolmakers wil jouw school graag begeleiden in het duurzaam digitaliseren van de schoolorganisatie en het leren en lesgeven.
Hoe pakken we dit aan?

1. De beginsituatie in kaart brengen

We adviseren om eerst de beginsituatie in kaart te brengen met de DigiKapitaal-scan. Hiermee breng je het digitale kapitaal van jouw school in kaart. Je ontvangt een gratis verslag met alle resultaten.

2. Keuzes maken en prioriteiten leggen

Door dit verslag met een regiegroep op school te bespreken, kun je keuzes maken en prioriteiten leggen voor de komende schooljaren. Schoolmakers kan jouw school hierin begeleiden met de online workshop ‘Van analyse naar actie’.

3. Tijd voor actie

Schoolmakers werkt op basis van het verslag en de online workshop een passend opleidings- en begeleidingsaanbod uit, op maat van jouw school, voor één of meerdere dimensies:

Elk traject is een mix van modules: live begeleiding, webinars, kennisclips, lectuur, enz.

Afhankelijk van de noden en de wensen van de school:

  • begeleidt Schoolmakers alleen de regiegroep (kernteam), zodat deze zelf aan de slag kan met het brede team
  • begeleidt Schoolmakers naast de regiegroep ook het brede team via verschillende interventies.